Trang Bìa > Bài Học Kinh Thánh > Sách 1Phierơ > Những Người Vợ Đẹp - 02/2009  


NHỮNG NGƯỜI VỢ ĐẸP
(1Phierơ 3:1-6)

Kính thưa quý hội thánh yêu dấu trong danh Cứu Chúa Giêxu Christ. Chúng ta đang sống trong một thế giới mà những giá trị của nó hoàn toàn trái ngược với những giá trị Cơ Đốc. Cơ Đốc Nhân, những người mà tâm trí và tấm lòng đã được Đấng Christ biến cải bởi sự hành động của Thánh Linh Ngài, được kêu gọi bắt chước Đấng Christ. Sự bắt chước Đấng Christ ấy nghĩa là mang lấy tinh thần phục vụ như tôi tớ, khiêm nhường, hy sinh bản thân, hiền lành. Mathiơ đoạn 5 chép rằng nước thiên đàng thuộc về những kẻ có lòng khó khăn, những kẻ than khóc, những kẻ nhu mì, những kẻ đói khát sự công bình, những kẻ hay thương xót, những kẻ có lòng trong sạch, những kẻ làm cho người hòa thuận và những kẻ chịu sự bắt bớ. Ấy là những người không tự đề cao chính mình mà tôn vinh hiển cho Đức Chúa Trời. Ấy là những giá trị mà chúng ta, những người tin Chúa, tán thành nhưng thế gian lại xen vào một sứ điệp hoàn toàn trái ngược. Những giá trị của thế gian được truyền bá trong phim ảnh, truyền hình, âm nhạc, trường học, sách vỡ, báo chí. Đó là sứ điệp của sự vị kỷ, tự tôn, thỏa mãn bản thân. Nó dạy chúng ta rằng cái đẹp là ở bề ngoài ngược lại với cái đẹp bên trong. Trong bối cảnh của thế gian này, sự thuận phục trở nên một từ ngữ đáng khinh. Thế gian đánh giá cao quyền lực, thanh thế, vinh dự, thế lực, sức mạnh và sự quyết đoán. Trong thế giới của chúng ta, sự thuận phục bị coi như là biểu hiện của sự yếu đuối, thu hẹp hay kém cõi. Khi nói với nhiều phụ nữ ngày nay rằng Kinh Thánh dạy vợ phải thuận phục chồng, xem chồng như đầu mình, như người lãnh đạo mình, người có thẩm quyền trên mình... là khiến họ lập tức khẳng định quyền hạn và sự bình đẳng của họ so với chồng. Nhưng Kinh Thánh trình bày hết sức rõ ràng về vấn đề này không chỉ trong đoạn Kinh Thánh chúng ta hôm nay mà còn trong Êphêsô đoạn 5, Sáng-thế Ký đoạn 3 và nhiều phần Kinh Thánh khác nữa. Vợ được kêu gọi thuận phục chồng. Hôm nay chúng ta muốn cùng nhau học hỏi về sự dạy dỗ của Kinh Thánh về người vợ thuận phục. Chúng ta sẽ cùng xem những gì tạo nên một người vợ Cơ Đốc đẹp đẽ đúng nghĩa.

Đoạn Kinh Thánh hôm nay rõ ràng là sự tiếp nối của những gì đã khởi sự đề cập đến trong 1Phierơ đoạn 2 câu 11. Nó dạy chúng ta thể nào Cơ Đốc Nhân phải sống như những người khách bộ hành, người khách lạ trên đất này. Chúng ta cần xử sự thế nào trong những ngày trên đất này giữa nhiều thể chế của nó. Chúng ta được dạy rằng chúng ta phải sống thuận phục: thuận phục nhà cầm quyền, thuận phục những người chủ dưới đất và giờ đây là vợ thuận phục chồng. 1Phierơ đoạn 1 và một phần đoạn 2 tập trung vào danh vị chúng ta là dân của riêng Đức Chúa Trời. Tuy nhiên địa vị là công dân thiên quốc không thể được dùng như là giấy phép cho chúng ta lật đổ những trật tự xã hội mà Đức Chúa Trời đã lập ra trên đất này. Có người cho rằng chắc có sự hiểu lầm về vai trò của người vợ trong 1Phierơ bởi người vợ đó là tín đồ Đấng Christ. Chúng ta thấy trong đoạn 1 và 2, vị trí của người phụ nữ đặc biệt là trong bối cảnh của hội thánh đầu tiên đã được đề cao rất nhiều. Người phụ nữ, cũng như người nam, sẽ nhận lãnh cơ nghiệp trên trời. Hãy suy nghĩ về điều này trong bối cảnh của hội thánh đầu tiên, câu 7 cho chúng ta biết người vợ tin Chúa là người được hưởng phước sự sống. Dù điều này có vẻ không quan trọng đối với chúng ta trong nền văn hóa của chúng ta nhưng lại hết sức hệ trọng trong một nền văn hóa mà trong đó chỉ con trai mới được hưởng gia tài. Thế thì chúng ta có thể thấy rằng được ban cho cơ nghiệp, được dự phần trong nước Trời là một ơn phước vĩ đại. Những người nữ là người hưỡng cơ nghiệp, được nhận lãnh ơn phước trong Đấng Christ. Vì lý do đó sứ đồ Phaolô nói trong Galati đoạn 3 câu 28 rằng trong Đấng Christ, không còn có sự phân biệt giữa đàn ông hay đàn bà, người tự do hay là nô lệ. Đấng Christ là Đấng san bằng mọi khoảng cách. Sự chúc phước, lời hứa của Ngài được ban cho bằng nhau cho những ai tin Ngài. Phụ nữ được ban cho địa vị ngang bằng với nam giới trước mặt Đức Chúa Trời. Những người vợ Cơ Đốc cũng thuộc trong số những người được chọn của Đức Chúa Trời. Họ cũng là những thầy tế lễ nhà vua cùng cai trị với Đấng Christ, được ban cho sự tự do, là dân thuộc riêng Đức Chúa Trời. Trong Đấng Christ, họ được ban cho sự tự do khỏi tội lỗi, khỏi sự rủa sả của luật pháp. Họ cũng được ban cho sự tự do như là người chồng tin Chúa. Họ đã được ban cho ơn phước lớn lao bởi địa vị của họ trong Đấng Christ. Thế nhưng địa vị của họ trong Đấng Christ có cho họ quyền cai trị trên chồng không? Liệu sự bình đẳng của họ với nam giới trước mắt Đấng Christ có ý nghĩa rằng họ không cần phải thuận phục chồng nữa không? Câu trả lời trong Thánh Kinh là một chữ "Không!" rõ to!

Ngoài ra còn có những sự hiểu lầm khác nữa. Thế thì trong trường hợp những cuộc hôn nhân mà chồng không tin Chúa thì sao? Người vợ vẫn cần phải thuận phục không? Liệu mạng lịnh thuận phục đó có còn áp dụng đúng trong trường hợp đó không? Liệu những người vợ/chồng tin Chúa có nên phân rẽ khỏi người chồng/vợ không tin như trong thời Ê-xơ-ra và Nê-hê-mi không? Đoạn Kinh Thánh chỉ rõ cho chúng ta rằng điều đó không đúng. Người vợ vẫn được kêu gọi phải thuận phục. 1Phierơ đoạn 3 câu 1 dùng chữ "Cũng vậy" , chữ này có nghĩa rằng "Tương tự như vậy". Tương tự như sự thuận phục của công dân với nhà cầm quyền, nô lệ với chủ, vợ cũng được kêu gọi thuận phục chồng. Điều này không có nghĩa là người vợ giống như người công dân hay nô lệ. Các đức lang quân xin đừng lợi dụng điều này! Vấn đề ở đây là ở chỗ sự thuận phục. Chữ "cũng vậy" tại đây không chỉ đơn giản là để tham khảo lại những gì chúng ta đã học hỏi tuần trước trong câu 21 trở về sau về sự chịu khổ của Đấng Christ. Tất nhiên nó có bao gồm phần đó nhưng chẳng phải chỉ có thế thôi. Nó đề cập đến toàn bộ thái độ thuận phục của những người làm khách lạ và khách bộ hành trên đất này. Những người vợ tin Chúa không được dùng sự tự do mình làm bình phong cho sự sai sót của mình đối cùng chồng, cũng như người công dân tin Chúa không được dùng điều đó để che chắn cho sự sai sót của mình đối cùng nhà cầm quyền, hoặc nô lệ nghịch cùng chủ vậy. Thế thì người vợ tin Chúa được kêu gọi sống trong sự vâng phục.

Thế thì điều này có nghĩa là gì? Sự thuận phục có những hàm ý gì trong mối quan hệ giữa vợ với chồng? Một người vợ tin Chúa phải là một người giúp đỡ thích hợp và xứng đáng cho chồng mình. Vì lý do này mà người vợ được tạo dựng nên (Sáng-thế Ký đoạn 2) Người vợ được kêu gọi tôn trọng sự lãnh đạo của chồng tại trong gia đình. Là một người vợ thuận phục, vợ phải lắng nghe sự chỉ huy của chồng, vâng theo nguyện ước của chồng và săn sóc nhu cầu trong gia đình. Người vợ thuận phục phải quan tâm đến uy tín của chồng và muốn tôn trọng chồng trong mọi sự. Người vợ thuận phục đặt phúc lợi của chồng mình như là một ao ước lớn nhất của mình. Điều này không có nghĩa là chồng có quyền tự do sử dụng quyền hạn của mình để bức hiếp vợ. Ngược lại, Kinh Thánh dạy rằng chồng không được ích kỷ. Chồng không được hống hách với vợ. Chồng phải yêu vợ như Đấng Christ vậy. Điều này không có nghĩa là vợ không được phép góp ý khuyên lơn chồng. Nhờ điều đó vợ có thể đóng góp và làm tiến triển sự nghiệp của chồng, góp ý phải lẽ cho chồng, khích lệ chồng trong trách nhiệm của mình và tác động tích cực trên những vấn đề gia đình. Trách nhiệm của người vợ trong gia đình là thuận phục chồng và hy sinh hết mình vì hạnh phúc của gia đình, đặc biệt là chồng. Điều này phải được thực hiện luôn với tinh thần thuận phục và phục vụ. Người vợ tin Chúa phải sống giống như Đấng Christ. Thái độ của vợ đối với chồng phải là một thái độ hạ mình vì chồng. Sự dạy dỗ này không chỉ dành cho một số ít tuyển lựa nào mà cho mọi người đã lập gia đình, mọi người làm vợ dù chồng có tin Chúa hay không.

Đọc tiếp đoạn Kinh Thánh chúng ta thấy người vợ tin Chúa được kêu gọi phải nên đẹp đẽ. Tuy nhiên sự đẹp đẽ ở đây không nên hiểu theo nghĩa bên ngoài theo cách nghĩ của nền văn hóa chúng ta. Ngày nay, nét đẹp hầu như chỉ được hiểu là cái đẹp bên ngoài. Chúng ta nhìn thấy trên những trang bìa các tạp chí, trên truyền hình hay phim ảnh, cái đẹp được thần tượng hóa nhưng chỉ là cái đẹp bên ngoài mà thôi. Kinh Thánh không quan tâm mấy đến cái đẹp bên ngoài đó mà quan tâm đến cái đẹp bên trong của chúng ta. Một số người hiểu câu 3, "Chớ tìm kiếm sự trang sức bề ngoài, như gióc tóc, đeo đồ vàng, mặc áo quần lòa loẹt" có nghĩa rằng phụ nữ không nên để ý gì đến hình thức bên ngoài của mình, nghĩa là phụ nữ không nên trang điểm, đeo nữ trang, không nên chăm sóc đến vệ sinh cá nhân hay không cần cố gắng gì để sửa soạn hình dung đẹp đẽ cho chồng. Tuy nhiên, đoạn Kinh Thánh không có ý nói như thế. Kinh Thánh muốn nói rằng vẻ đẹp mà Đức Chúa Trời nhìn vào và đáng khen ngợi mang ý nghĩa sâu sắc hơn là cái đẹp bên ngoài của những việc làm tóc, đeo nữ trang, mặc quần áo đẹp. Kinh Thánh nói rằng điều quan trọng hơn là trong tấm lòng. Sự dạy dỗ này rõ ràng nhắc lại sự dạy dỗ trong Châm ngôn đoạn 31, "Duyên là giả dối, sắc lại hư không. Nhưng người nữ kính sợ Đức Giêhôva sẽ được khen ngợi." Người vợ muốn bày tỏ nét đẹp của mình cho chồng phải bày tỏ sự đẹp đẽ của tấm lòng đã được Đức Chúa Trời ban cho, nét đẹp của tấm lòng mà Đấng Christ đã ban cho chúng ta. Ấy chính tấm lòng đầy dẫy Thánh Linh là một tấm lòng đẹp. Tấm lòng thể hiện những trái Thánh Linh: yêu thương, vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ. Chính tại những điều đó thể hiện vẻ đẹp thật. Một người phụ nữ bày tỏ một tấm lòng với nét đẹp bên trong như thế là người thật sự đáng được tôn trọng. Ấy là những người có tâm thần dịu dàng im lặng bởi Đức Chúa Trời ban cho, là giá quý trước mặt Đức Chúa Trời. Hội thánh Đấng Christ, là cô dâu của Ngài, cũng cần có tinh thần này đối với chồng mình. Hội thánh được trang sức đẹp cho Ngài. Hội thánh vâng phục Ngài. Hội thánh bày tỏ tinh thần yêu mến và tôn quý Ngài, là chàng rễ của mình.

Kinh Thánh dạy chúng ta trong đoạn 3 rằng chúng ta cần theo gương những bà thánh là những người tin cậy Đức Chúa Trời, trang sức mình bằng tinh thần thuận phục chồng mình. Ví dụ chính được đưa ra trong câu 6 là bà Sara. Kinh Thánh Cựu Ước chép rằng Sara là vợ Áp-ra-ham. Bà gọi chồng mình bằng chúa (Sáng-thế Ký 18:12) Bà nhìn nhận thẩm quyền thuộc linh của chồng trên mình nên thuận phục chồng. Sara cũng không phải là người kém sắc. Bà có tiếng là có hình dung đẹp đẽ. Sáng-thế Ký ghi lại rằng những người đàn ông khác để ý đến bà vì sắc đẹp của bà. Tuy nhiên điều Kinh Thánh tập trung vào tại đây là tấm lòng bên trong của bà đối với chồng mình. Bà được khen ngợi và ghi nhận bởi nét đẹp nội tại của mình trong tinh thần phục vụ chồng. Những người vợ tin Chúa là con gái của Sara. Chúng ta là dân Ysơraên mới của Đức Chúa Trời theo như địa vị đã được khẳng định trong đoạn 1 và đầu đoạn 2. Chúng ta là con gái Áp-ra-ham. Tấm lòng chúng ta phải bắt chước như bà trong mối tương quan với người chồng dưới đất của mình. Đây là thái độ mà chúng ta cũng muốn dạy dỗ những con gái chúng ta. Khi dạy dỗ con gái chúng ta trong đường lối Chúa, một trong những điều chúng ta muốn dạy con gái là tinh thần hạ mình khiêm nhường, là tinh thần thể hiện đặc tính của chính Đấng Christ. Bởi đó con gái chúng ta sẵn sàng phục vụ, có tình yêu thương như Đấng Christ đối với chồng mình, thuận phục chồng mình hầu được Chúa ban phước. Đây là điều mà những cô gái trẻ trong hội thánh cần cân nhắc thận trọng khi bắt đầu để mắt đến những chàng trai. Các cô cần xét lại trong chính tấm lòng mình xem thử mình có thật sự đẹp đẽ trước mặt Đức Chúa Trời. Chúng ta có tự chuẩn bị mình sẵn sàng để làm một người vợ tin kính đối cùng chồng để rồi những thanh niên cũng nhìn vào các bạn mà thấy các bạn thật sự bày tỏ công việc của Đấng Christ trong các bạn. Hỡi những người chồng, những bạn thanh niên, ngay cả những bạn còn độc thân, tôi khích lệ các bạn khi nhìn thấy nét đẹp này thể hiện trong đời sống vợ mình, nơi bạn hữu mình, chúng ta cần cảm tạ Chúa, ca ngợi Ngài vì quà tặng quý báu, vui mừng trong Chúa, ngắm xem vẻ đẹp đó mà Đức Chúa Trời đã làm nên trong tấm lòng của vợ mình. Hãy vui mừng vì chúng ta được ngắm xem một nét đẹp lớn lao và sâu sắc hơn nhiều cái đẹp của thế giới điện ảnh Hollywood. Nét đẹp của những người vợ bày tỏ sự hành động của Đấng Christ và Thánh Linh Ngài cần được nâng niu và tôn trọng.

Thế thì mục tiêu của sự thuận phục trong đoạn Kinh Thánh này là gì? Mục tiêu đầu tiên được đề cập ngay trong câu đầu. Đối với những ai có chồng chưa tin Chúa, mục tiêu của chúng ta là mang họ về với Chúa. Theo đoạn Kinh Thánh của chúng ta hôm nay, những người không tin Đạo có thể được đưa đến với Chúa mà không cần dùng lời nói. Điều này không có nghĩa là chúng ta không bao giờ nói với chồng chúng ta về Chúa hay ơn cứu rỗi của Ngài. Nhưng điều này có nghĩa rằng chúng ta không cần phải làm quá đáng trong việc nói về Chúa cho chồng mình đến nỗi khiến chồng phải phản ứng cách tiêu cực. Chính cách sống của chúng ta có tiếng nói lớn hơn lời nói chúng ta. Trong cách sống đối với chồng, chúng ta đang trình bày Tin Lành của Đấng Christ. Tin Lành có thể không được tiếp nhận khi chúng ta tranh cãi với chồng về những vấn đề tín lý nào đó hay cố khiến họ tin nhận những lẽ thật nào đó của Thánh Kinh. Sự làm chứng về Tin Lành không thể được thực hiện bằng những lời cằn nhằn dai dẳng. Tin Lành có thể được bày tỏ bằng cách sống chúng ta bởi cách sống chúng ta bày tỏ Đấng Christ. Như tôi đã trình bày ở trên, nếu chúng ta sống đời sống thuận phục với chồng, chúng ta đang thể hiện tấm lòng của chính Đấng Christ. Chúng ta đang bày tỏ tình yêu thương Ngài, tấm lòng của Ngài, suy tưởng của Ngài. Đây là một chủ đề kiên định không chỉ áp dụng cho những người vợ mà được nhấn mạnh xuyên suốt đoạn 2 và 3 rằng chính đời sống chúng ta có thể là lời chứng hết sức mạnh mẽ của Tin Lành cho những người không tin bởi qua cách sống chúng ta, chúng ta đang phô bày Đấng Christ. Chúng ta có thể ví sánh mình như mặt trăng còn Đấng Christ là mặt trời. Mặt trăng không tự phát sáng mà phản chiếu ánh sáng mặt trời. Tương tự, Đấng Christ chiếu sáng trên chúng ta và chúng ta phản chiếu ánh sáng Ngài. Nếu chúng ta làm điều đó cách trung tín, chúng ta đang chỉ người khác đến với ánh sáng mặt trời. Bởi quan sát đời sống chúng ta, người khác được hướng đến Đấng đã ban cho chúng ta tấm lòng đó.

Mục tiêu thứ hai mà đoạn Kinh Thánh chúng ta đưa ra là sự thuận phục mang vinh hiển cho Đức Chúa Trời. Khi vợ thuận phục chồng, điều đó tôn vinh hiển cho Đức Chúa Trời bởi "sự tinh sạch chẳng hư nát của tâm thần dịu dàng im lặng, ấy là giá quí trước mặt Đức Chúa Trời." Khi chúng ta sống tôn trọng chồng, chúng ta đang làm vui lòng Đức Chúa Trời. Ngài nhìn thấy điều đó là giá quý trước mặt Ngài. Khi chúng ta sống vâng phục chồng, chúng ta tôn vinh Đức Chúa Trời. Điều này mang vinh hiển cho Đức Chúa Trời không chỉ vì người khác nhìn thấy công việc Ngài được làm thành trong đời sống chúng ta mà còn là vì khi người khác nhìn thấy những việc làm của chúng ta, trong ngày Chúa thăm viếng họ cũng sẽ ngợi khen Đức Chúa Trời (1Phierơ 2:12). Đời sống chúng ta phải sống vì sự vinh hiển Đức Chúa Trời. Khi chúng ta sống cách đẹp lòng Chúa, chúng ta tôn vinh hiển cho Ngài.

Cuối cùng, chúng ta đưa ra câu hỏi liệu sự thuận phục chồng này có phải là không giới hạn. Chúng ta phải nói rằng sự thuận phục chồng có thể đưa đến sự chịu khổ. Điều này có thể khó làm. Chúng ta có thể phải chịu khổ trong mối quan hệ vợ chồng một cách im lặng mà vẫn phải thuận phục chồng. Thế nhưng những người vợ vẫn phải vâng lời Đức Chúa Trời hơn là vâng lời người ta. Như trong trường hợp của Cơ Đốc Nhân trước nhà cầm quyền mà chúng ta đã thấy trong Công vụ đoạn 4 khi Phierơ đối diện nhà cầm quyền, ông bảo rằng ông thà vâng lời Đức Chúa Trời còn hơn vâng lời người ta. Thế thì trước hết, chúng ta phải thuận phục Đức Chúa Trời trước rồi mới đến thuận phục chồng. Ấy là điều quan trọng hơn hết. Dù khi chúng ta buộc phải mâu thuẫn với chồng vì sự phục sự Chúa là điều quan tâm cao hơn, dù trong trường hợp đó, thái độ của chúng ta phải bày tỏ bản tánh của Đấng Christ trong cách chúng ta xử sự trong hoàn cảnh đó. Nói cách khác, chúng ta không được phép bày tỏ một tinh thần chống nghịch, tỏ ra rằng "Tôi tốt hơn anh!" mà khiêm cung hạ mình. Những người vợ không bị buộc phải chịu đựng sự hành hạ về thể xác liên tục. Người ta không thể đọc đoạn 2 mà bảo rằng Cơ Đốc Nhân phải theo Đấng Christ đến chết thậm chí trong trường hợp mình có thể tránh được điều đó. Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng chúng ta có quyền bảo vệ mình khi có thể được, rằng thân thể chúng ta là đền thờ của Thánh Linh Đức Chúa Trời, được dựng nên theo ảnh tượng Ngài nên không nên được cố tình để thân thể đó bị hủy hoại. Chúng ta có quyền và trách nhiệm phải bảo vệ chúng ta và con cái chúng ta khi có thể được. Một lần nữa, điều này không làm giảm nhẹ sự dạy dỗ về sự thuận phục chút nào. Ngay cả trong hoàn cảnh kinh khủng, người vợ Cơ Đốc có thể bảo vệ chính mình trong thái độ khiêm nhường và thậm chí quan tâm đối với chồng. Người vợ đó có thể phản ứng lại trong những hoàn cảnh đó, bảo vệ mình khỏi bị phương hại, mà không cần phải có thái độ căm ghét, hiểm độc mà luôn thể hiện nét đẹp bên trong giống như Đấng Christ.

Với sứ điệp ngày hôm nay, tôi ao ước những người vợ được khích lệ để thuận phục chồng. Xin hãy làm điều đó bằng cách để cho nét đẹp của tâm thần Đấng Christ ngự trong chúng ta, nếu chúng ta thật sự thuộc về Ngài. Xin cho điều đó cứ ở trong chúng ta cách dư dật. Xin cho trái Thánh Linh Ngài tỏ bày trong mối quan hệ của chúng ta với Đấng Christ hầu cho chồng nhìn vào chúng ta có thể nhìn thấy Đấng Christ trong chúng ta mà tôn vinh Đức Chúa Trời về công việc của Ngài. Hỡi những người làm chồng, nếu anh em đang được phước mà có được những người vợ tin kính, người vợ đẹp thật chẳng phải vì hình dung hoàn hảo mà là vì công việc của Đức Chúa Trời thể hiện rõ ràng trong họ, thì hãy ca ngợi Đức Chúa Trời. Hãy tôn vinh hiển về nơi đáng được vinh hiển bởi chính Ngài đã ban cho vợ nét đẹp đó. Những ai trong chúng ta còn độc thân và đang chờ đợi lập gia đình, xin cho chúng ta tìm kiếm những người vợ như thế. Hay nếu chính quý cô sẽ trở nên những người vợ, chính chúng ta hãy suy xét sự kêu gọi mà Chúa đặt để trên chúng ta. Nếu Chúa kêu gọi chúng ta sống độc thân, thì hôm nay khi chúng ta nhìn vào hội thánh và nhìn thấy những người vợ như thế, hãy vui mừng và cảm tạ Chúa và cũng hãy khích lệ điều đó trong vòng các thánh đồ. Kính thưa hội thánh, tôi tin rằng tại hội thánh chúng ta đây có nhiều người vợ đẹp theo Kinh Thánh. Tôi khích lệ những người làm vợ sống sao để vinh hiển danh Chúa hầu chúng ta có thể ngắm xem vẻ đẹp của quý bà và tôn vinh Đức Chúa Trời.

Lạy Cha thiên thượng từ ái của chúng con. Chúng con cảm tạ Ngài vì những người vợ của chúng con. Cảm tạ Ngài vì sự đẹp đẽ của họ, nét đẹp chẳng phải nông cạn bên ngoài. Cảm tạ Ngài vì nét đẹp Ngài dựng nên trong những người vợ bởi Thánh Linh Ngài, bày tỏ bản tánh của Đấng Christ. Chúng con cảm tạ Ngài vì công việc đó. Xin Ngài cũng ở cùng những người vợ của chúng con khi họ bày tỏ điều đó ra, xin thêm sức cho họ để làm trọn sự kêu gọi Ngài qua Thánh Linh Ngài hầu họ có thể vâng phục Ngài. Chúng con cũng cầu nguyện cho những ai trong chúng con có vợ/ chồng chưa tin Chúa. Chúng con biết đây là một thử thách lớn. Xin Ngài ban ơn, sự an ủi, nhịn nhục, tâm tánh tốt, lòng thuận phục, sự tốt lành yêu thương hầu nếu đẹp ý Chúa, họ có thể đưa vợ/chồng mình về cùng Ngài. Xin Chúa ban phước cho sự giảng dạy này và dùng nó để khích lệ con cái Ngài. Chúng con cầu nguyện trong danh Đức Chúa Giêxu Christ. Amen.

Thánh Kinh | Bài Học Kinh Thánh | Đời Sống & Đức Tin | Tìm Hiểu Tin Lành

Tin Lành nầy về nước Đức Chúa Trời sẽ được giảng ra khắp đất, để làm chứng cho muôn dân. Bấy giờ sự cuối cùng sẽ đến. (Mathiơ 24:14)