Trang Bìa > Bài Học Kinh Thánh  


Dưới đây là những bài học Kinh Thánh đã được in trong tờ Thuộc Linh gửi ra hàng tháng trước đây và các bài học Kinh Thánh đơn sơ dành cho Thiếu Nhi.

Thánh Kinh | Bài Học Kinh Thánh | Đời Sống & Đức Tin | Tìm Hiểu Tin Lành

Tin Lành nầy về nước Đức Chúa Trời sẽ được giảng ra khắp đất, để làm chứng cho muôn dân. Bấy giờ sự cuối cùng sẽ đến. (Mathiơ 24:14)