Trang Bìa > Đời Sống & Đức Tin > Bạn Đọc Hỏi Đáp > Kinh Thánh chép gì về cơn đại hồng thủy?  


Câu hỏi:
Khoa học nói gì về cơn đại hồng thủy xảy ra cách đây hàng triệu năm? Kinh Thánh có nói về điều này không?

Trả lời:
Cảm ơn bạn một lần nữa chia sẻ cho chúng tôi thắc mắc của bạn. Sau đây chúng tôi xin được trả lời như sau:

Câu hỏi của bạn gồm hai phần: Thứ nhất, "Khoa học giải thích thế nào về cơn đại hồng thủy cách đây hàng triệu năm?" Thứ hai "Kinh Thánh có nói về điều này không?"

Về câu hỏi thứ nhất, chúng tôi xin được phép miễn trả lời bởi như chúng tôi đã nêu rõ trong trang "Bạn đọc hỏi đáp" trong website tinlanh.com là chúng tôi chỉ xin được tiếp nhận và trả lời những câu hỏi liên quan đến đời sống và niềm tin Cơ Đốc. Câu hỏi của bạn rơi vào phạm vi của khoa học, vì bạn muốn biết khoa học giải thích thế nào về cơn đại hồng thủy đó, và mục tiêu của chúng tôi không phải là giải đáp những vấn đề khoa học mà là giải đáp những vấn đề liên quan đến Thánh Kinh nên chúng tôi xin được miễn không đi xa hơn trong lãnh vực bạn đề cập đến.

Về câu hỏi thứ hai, tra xem Kinh Thánh, chúng ta thấy Kinh Thánh Sáng Thế Ký đoạn 6,7 và 8 có nói đến cơn nước lụt thời Nôê khi con người sa đà trong tội lỗi và Đức Chúa Trời quyết định hủy diệt mọi vật trên mặt đất, chỉ có gia đình Nôê được cứu. Kinh Thánh không nêu rõ ràng niên đại khi cơn nước lụt xảy ra dù rằng một số nhà nghiên cứu Kinh Thánh cũng bằng cách này cách khác ước tính niên đại của nó. Có người tin rằng cơn nước lụt thời Nôê xảy ra vào khoảng 5000 năm trước công nguyên. Tuy nhiên, chúng tôi xin được nhấn mạnh đây chỉ là ước tính của cá nhân một nhà nghiên cứu Kinh Thánh mà thôi. Ngoài ra chúng tôi chưa được biết về cơn đại hồng thủy nào xảy ra cách đây hàng triệu năm như bạn đề cập đến.

Thánh Kinh | Bài Học Kinh Thánh | Đời Sống & Đức Tin | Tìm Hiểu Tin Lành

Tin Lành nầy về nước Đức Chúa Trời sẽ được giảng ra khắp đất, để làm chứng cho muôn dân. Bấy giờ sự cuối cùng sẽ đến. (Mathiơ 24:14)