Trang Bìa > Tìm Hiểu Tin Lành  


Quí vị có thể tham khảo những bài dưới đây để tìm hiểu về Tin Lành, tội lỗi, sự cứu rỗi, đức tin, tương lai...

Thánh Kinh | Bài Học Kinh Thánh | Đời Sống & Đức Tin | Tìm Hiểu Tin Lành

Tin Lành nầy về nước Đức Chúa Trời sẽ được giảng ra khắp đất, để làm chứng cho muôn dân. Bấy giờ sự cuối cùng sẽ đến. (Mathiơ 24:14)