Trang Bìa > Đời Sống & Đức Tin > Bạn Đọc Hỏi Đáp >  


Bạn Đọc Hỏi Đáp

Trong mục nầy chúng tôi dành cho bạn đọc cơ hội nêu lên những thắc mắc, câu hỏi liên quan đến đời sống, niềm tin... Chúng tôi sẽ cậy ơn Chúa trả lời những câu hỏi đó dưới ánh sáng của Lời Chúa bằng cách email trực tiếp đến bạn đọc.

Chúng tôi xin được quyền chọn lựa trả lời một số lượng câu hỏi giới hạn trong khả năng và thời gian cho phép. Chúng tôi cũng sẽ đăng một số câu hỏi và trả lời mà chúng tôi thấy có tác dụng gây dựng cho nhiều bạn đọc. Để tôn trọng sự riêng tư, chúng tôi sẽ không nêu danh người hỏi và các câu hỏi sẽ được tóm tắt. Người hỏi có quyền yêu cầu không đăng câu hỏi và trả lời trên website nầy.

Nếu bạn có câu hỏi hay thắc mắc muốn gửi đến chúng tôi xin dùng trang nầy.
Nếu bạn muốn tham khảo những câu hỏi và trả lời trước đây xin dùng trang nầy.

Thánh Kinh | Bài Học Kinh Thánh | Đời Sống & Đức Tin | Tìm Hiểu Tin Lành

Tin Lành nầy về nước Đức Chúa Trời sẽ được giảng ra khắp đất, để làm chứng cho muôn dân. Bấy giờ sự cuối cùng sẽ đến. (Mathiơ 24:14)