Trang Bìa > Đời Sống & Đức Tin > Bạn Đọc Hỏi Đáp > Làm sao để Chúa tiếp nhận tôi là con của Ngài?  


Câu hỏi:
Tôi mới biết đến Chúa. Làm sao Chúa biết rằng tôi yêu mến Ngài. Làm sao để Chúa tiếp nhận tôi là con của Ngài?

Trả lời:
Cảm ơn bạn đã chia sẻ với chúng tôi ưu tư của bạn. Chúng tôi vui mừng vì cơ hội Chúa cho bạn được biết Ngài và Ngài đặt để trong bạn lòng yêu mến Ngài.

Thứ nhất, bạn thấy lòng mình yêu mến Chúa và không biết làm thế nào để Chúa biết Ngài yêu bạn. Bạn hãy yên tâm vì Chúa biết hết mọi sự trên thế gian này, cả những tư tưởng sâu kín nhất trong lòng người ta. Những câu Kinh Thánh sau sẽ cho bạn thấy điều đó: "Đức Chúa Trời há sẽ chẳng hỏi tra sao? Vì Ngài biết thấy sự bí mật của lòng." (Thi Thiên 44:21), "Hỡi Giê-hô-va, Ngài biết tôi, thấy tôi, thử xem lòng tôi đối với Ngài thể nào." (Giêrêmi 12:3), "Vì Đức Giê-hô-va dò xét tấm lòng, và phân biệt các ý tưởng." (1 Sử ký 28:9), "Chúa biết khi tôi ngồi, lúc tôi đứng dậy; Từ xa Chúa hiểu biết ý tưởng tôi." (Thi Thiên 139:2). Chúa biết bạn từ khi bạn chưa ra đời và mọi sự trên vũ trụ này đều nằm trong sự sắp đặt của Ngài. Nếu bạn được biết Ngài và yêu mến Ngài, ấy cũng là vì Ngài đã sắp đặt những điều đó cho bạn mà bạn không nhận biết.

Thứ hai, làm sao để Chúa tiếp nhận bạn là con của Ngài? Kinh Thánh cho chúng ta biết "Nhưng hễ ai đã nhận Ngài, thì Ngài ban cho quyền phép trở nên con cái Đức Chúa Trời, là ban cho những kẻ tin danh Ngài" (Giăng 1:12) Câu Kinh Thánh này cho biết rằng ai "nhận Chúa Giêxu" làm Cứu Chúa mình thì được trở nên con cái Đức Chúa Trời. Tuy nhiên vấn đề ở đây là "nhận" có nghĩa là gì. Trước hết, để nhận Chúa Giêxu làm Cứu Chúa của mình, bạn phải hiểu tại sao mình cần một Chúa để cứu mình? Tại sao mình cần được cứu? Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng "Vì mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời" (Rô-ma 3:23). Bạn cho chúng tôi biết rằng bạn mới biết đến Chúa. Bạn có bao giờ nhận thấy mình là một con người tội lỗi không? Kinh Thánh cho chúng ta biết mọi người, cả chúng tôi và bạn, đều phạm tội trong tiêu chuẩn của Đức Chúa Trời. Chúng ta có thể được người xung quanh khen ngợi là đạo đức chuẩn mực nhưng trong tiêu chuẩn thiện hảo của Đức Chúa Trời, tất cả chúng ta đều thiếu sót và vì vậy mà đáng bị sự hình phạt nơi hỏa ngục đời đời, "Vì tiền công của tội lỗi là sự chết; nhưng sự ban cho của Đức Chúa Trời là sự sống đời đời trong Đức Chúa Jêsus Christ, Chúa chúng ta." (Rô-ma 6:23) Bởi chúng ta tất cả đều đáng bị sự chết đời đời nơi hỏa ngục nên chúng ta cần Chúa để cứu chúng ta khỏi hình phạt đó. Chúa đã chết thay chúng ta trên thập tự giá và ngày nay nếu bạn nhìn nhận mình có tội, nhận biết rằng bạn sẽ bị hình phạt vì cớ tội lỗi của bạn và bạn không thể làm gì để tự cứu bạn, nhận Ngài chết thay tội cho bạn, đến với Chúa xin Chúa tha thứ cho bạn, thì ấy là bạn đã "nhận" Chúa. Trong một bài giảng của sứ đồ Phierơ cho dân Do Thái ngày xưa được chép trong Kinh Thánh, sứ đồ này cũng kêu gọi dân chúng, "Vậy, các ngươi hãy ăn năn và trở lại, đặng cho tội lỗi mình được xóa đi" (Công vụ 3:19). Nếu hôm nay bạn cảm nhận con người mình tội lỗi, bạn hãy nói với Chúa, hạ mình xuống xin Chúa tha tội cho bạn. Đây là điều mà mọi người tin Chúa đều làm chớ không phải riêng bạn. Chúng ta không hạ mình xuống trước con người, giáo hội hay hội thánh đê xin được tha tội lỗi. Mỗi chúng ta trước hết là phạm tội cùng Chúa và cần được Ngài tha thứ để làm hòa với Ngài. Như phần trên chúng tôi đã trình bày, Chúa ở khắp mọi nơi và biết mọi sự. Nếu thật lòng bạn ăn năn xin Chúa tha tội, bạn yên tâm rằng Chúa đã thấu hiểu rồi và bạn đã trở nên con Ngài.

Để tiếp tục được hiểu biết Chúa, xin bạn tiếp tục đọc Kinh Thánh, nếu bạn chưa bao giờ đi nhà thờ bạn có thể mạnh dạn tìm đến một nhà thờ Tin Lành nào đó gần nơi bạn ở để có cơ hội thờ phượng Chúa, học hỏi Lời Chúa nhiều hơn. Nếu bạn cần được giới thiệu đến một nhà thờ Tin Lành, bạn có thể email lại cho chúng tôi địa phương bạn sinh sống để chúng tôi có thể tìm nhà thờ giới thiệu cho bạn. Hoặc nếu bạn cần người hướng dẫn bạn tiếp tục, xin bạn vui lòng cho chúng tôi biết địa chỉ và cách liên lạc với bạn để chúng tôi tìm cách giúp bạn.

Bạn có thể tham khảo thêm các bài viết "Làm sao tôi mới trở nên được cứu" trong mục "Tìm hiểu Tin Lành" trên website www.tinlanh.com để hiểu thêm.


Thánh Kinh | Bài Học Kinh Thánh | Đời Sống & Đức Tin | Tìm Hiểu Tin Lành

Tin Lành nầy về nước Đức Chúa Trời sẽ được giảng ra khắp đất, để làm chứng cho muôn dân. Bấy giờ sự cuối cùng sẽ đến. (Mathiơ 24:14)