Trang Bìa > Đời Sống & Đức Tin > Bạn Đọc Hỏi Đáp > Thế nào là một chứng nhân hiệu quả?  


Câu hỏi:
Những việc cần làm của một chứng nhân có hiệu quả cho Chúa?

Trả lời:
Cảm ơn bạn đã nêu cho chúng tôi một câu hỏi rất thực tế, chắc chắn là câu hỏi lớn của nhiều người có lòng muốn rao truyền Tin Lành của Chúa. Sau đây chúng tôi xin được trình bày suy nghĩ của chúng tôi như sau:

Chúng tôi tin rằng sự cứu rỗi là sự ban cho nhưng không của Đức Chúa Trời trên đời sống của những người được Ngài lựa chọn: "Còn những kẻ Ngài đã định sẵn, thì Ngài cũng đã gọi, những kẻ Ngài đã gọi, thì Ngài cũng đã xưng là công bình, và những kẻ Ngài đã xưng là công bình, thì Ngài cũng đã làm cho vinh hiển," (Rô-ma 8:30) "Trước khi sáng thế, Ngài đã chọn chúng ta trong Đấng Christ, đặng làm nên thánh không chỗ trách được trước mặt Đức Chúa Trời" (Êpheso 1:4) Hai câu Kinh Thánh này và nhiều câu khác nữa trong Kinh Thánh cho chúng ta thấy sự cứu rỗi là vấn đề định sẵn của Đức Chúa Trời: Từ trước khi sáng thế Đức Chúa Trời đã chọn lựa một số người trong thế gian để làm con cái Ngài. Những người đó sẽ được Ngài "gọi" bởi sự kêu gọi bên trong lòng của Đức Thánh Linh và họ sẽ biểu hiện bên ngoài bằng hành động tiếp nhận Chúa Giêxu. Lẽ thật này tuy có vẻ rất lạ tai và dường như không hữu lý nhưng là lẽ thật của Thánh Kinh. Chắc bạn sẽ đặt câu hỏi "Thế thì công việc của những người ra đi truyền giảng thì sao? Nếu thế thì cần gì truyền giảng?" Chúng ta thấy trong Kinh Thánh Chúa dạy chúng ta "Hãy đi khắp thế gian giảng Tin Lành cho mọi người" (Mác 16:15) và "Như vậy, đức tin đến bởi sự người ta nghe, mà người ta nghe, là khi lời của Đấng Christ được rao giảng. (Ro-ma 10:17) Điều chúng tôi đề cập đến ở phía trên không hề mâu thuẩn với vấn đề chúng ta ra đi rao giảng. Tuy nhiên, chúng ta cần xác định rằng sự rao giảng của chúng ta là điều chúng ta làm theo mạng lịnh của Chúa cho chúng ta, còn việc người khác tin hay không không phải bởi khả năng của chúng ta mà bởi công tác tái tạo của Đức Thánh Linh trong lòng người nghe đó. Thế thì chúng ta nên đặt lại vấn đề thế nào là "hiệu quả". Hiệu quả có phải là đem được nhiều người đến quỳ gối cầu nguyện lời cầu nguyện tiếp nhận Chúa hay không? Có phải vấn đề ở "số lượng" người bước lên tòa giảng trong giờ kêu gọi hay không?

Chắc bạn cũng đã quen thuộc với ví dụ của Chúa Giêxu về bốn thứ đất. Ví dụ này cho thấy rằng cùng một Tin Lành rao giảng ra sẽ mang lại những kết quả khác nhau trên những tấm lòng khác nhau. Ví dụ đó cũng cho thấy vấn đề "hiệu quả" hay không cũng không phải là ở chỗ số lượng vì có rất nhiều hột giống mọc lên, để rồi héo tàn trong phút chốc. Vì thế hiệu quả hay không là ở nơi những đời sống thật sự được thay đổi, được tái sanh, được dựng nên mới, chớ không phải chỉ bước lên cầu nguyện tin Chúa là đủ. Mà vấn đề được tái sanh thật sự, như đã trình bày ở trên, là do nơi sự kêu gọi của Thánh Linh.

Thế thì vai trò của chứng nhân là gì? Vai trò của chứng nhân là TRUNG TÍN mà rao giảng TIN LÀNH của Chúa. 1Côrinhtô 11:26 có nói về trách nhiệm của chúng ta khi nhận tiệc thánh là "Mỗi lần anh em ăn bánh này, uống chén này, thì rao sự chết của Chúa cho tới lúc Ngài đến." Chúng ta trung tín rao giảng Tin Lành của Chúa không chỉ có nghĩa là chúng ta cứ rao giảng thường xuyên, rao giảng đều đặn... Một điều chúng ta thường quên là chúng ta phải trung tín với sứ điệp Tin Lành mà Chúa muốn chúng ta rao giảng. Câu Kinh Thánh trong 1Côrinhtô ở trên cho thấy sứ điệp mà Chúa muốn chúng ta rao giảng là về sự chết của Chúa, nghĩa là con người chúng ta là tội lỗi, thiếu hụt sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Chúng ta đáng bị hình phạt đời đời nơi hỏa ngục. Tuy nhiên, Chúa Giêxu đã chết thay tội lỗi chúng ta, mang lấy hình phạt đó cho chúng ta và nhờ đó, nếu chúng ta đặt lòng tin nơi sự chết của Ngài cho chúng ta, thì chúng ta được kể trắng án và được làm con Đức Chúa Trời. Sứ điệp Tin Lành cơ bản là thế nhưng có lẽ cũng liên quan đến một số lẽ thật khác nữa mà chúng tôi không đủ thời gian nêu lên ở đây. Nếu bạn muốn tham khảo, xin bạn xem www.tinlanh.com mục "Tìm Hiểu Tin Lành" với bài "Tin Dữ và Tin Lành". Còn nếu chúng ta ra đi rao giảng một Tin Lành nào khác, chẳng hạn chúng ta nói rằng "Bạn tin Chúa đi, Chúa sẽ cho bạn thành đạt, may mắn hay giàu có..." hay "Tin Chúa đi, người Tin Lành là anh em trong Chúa quan tâm với nhau tốt lắm", dù có thể những điều trên có khi đúng, có khi sai, nhưng khi đi ra giảng như thế chúng ta đã không rao giảng Tin Lành một cách trung tín. Khi ấy, những người nghe chúng ta mà "tin" Chúa không tìm thấy chính Chúa thật mà tìm kiếm những phước hạnh đời này, tìm kiếm những con người nào đó... rồi một thời gian họ cũng sẽ thất vọng và rời bỏ hội thánh.

Như thế nói tóm lại, chúng tôi cho rằng những điều cần làm để là một chứng nhân "hiệu quả" theo bạn hỏi là: trung tín rao giảng sứ điệp về Chúa Giêxu chết tha tội cho con người và cầu nguyện xin Đức Thánh Linh làm việc trong lòng người nghe. Một lần nữa, chúng tôi tin rằng "hiệu quả" hay không không phải bởi những việc làm của người rao giảng mà là bởi ý muốn của Đức Chúa Trời trên đời sống người nghe. Nhiệm vụ của chúng ta là cứ trung tín làm theo lời Chúa, rao giảng sứ điệp Tin Lành chân chính của Ngài.Thánh Kinh | Bài Học Kinh Thánh | Đời Sống & Đức Tin | Tìm Hiểu Tin Lành

Tin Lành nầy về nước Đức Chúa Trời sẽ được giảng ra khắp đất, để làm chứng cho muôn dân. Bấy giờ sự cuối cùng sẽ đến. (Mathiơ 24:14)