Trang Bìa > Đời Sống & Đức Tin > Bạn Đọc Hỏi Đáp > Sống cho Chúa  


Câu hỏi:
Chúng ta biết chúng ta làm cho Cha rất ít so với những gì Ngài làm cho chúng ta nhưng vì cuộc sống hiện tại phải bon chen với xã hội thật khó khăn. Tôi muốn ở bên Ngài cả cuộc đời thì phải như thế nào? Hiện nay tôi là sinh viên, cuộc sống rất khó khăn.

Trả lời:
Cảm ơn bạn đã chia sẻ với chúng tôi tâm tình của bạn muốn sống cho Chúa. Sau đây chúng tôi xin được trình bày suy nghĩ của chúng tôi trên vấn đề bạn trình bày.

Chúng tôi đồng ý với bạn rằng "chúng ta làm cho Cha rất ít so với những gì Ngài đã làm cho chúng ta." Thật vậy, một con cái Chúa thật sẽ cảm biết tình trạng tội lỗi kinh khiếp của mình và nhận biết ơn tha thứ quá lớn của Chúa khi Ngài chết thay và cứu chúng ta. Ngài còn khoan nhân với những lỗi phạm của chúng ta, lắng nghe chúng ta, chăm sóc chúng ta trong khi chúng ta chẳng ra gì trước mặt Ngài. Thi Thiên 8:4 chép "Loài người là gì, mà Chúa nhớ đến? Con loài người là chi, mà Chúa thăm viếng nó?" Câu hỏi của bạn là "Tôi muốn được ở bên Ngài cả cuộc đời thì phải như thế nào?"

Trước hết, điều chúng tôi muốn bảo đảm với bạn là nếu bạn là con cái thật của Chúa thì bạn đang ở bên Chúa và sẽ ở bên Chúa cả cuộc đời, không những chỉ đời này mà đời đời nữa. Chúng ta còn nhớ câu chuyện Chúa Giêxu trò chuyện với người đàn bà bên giếng trong Giăng 4: Người đàn bà hỏi Chúa Giêxu rằng phải thờ phượng Đức Chúa Trời ở nơi nào cho đúng, Chúa Giêxu trả lời rằng "Đức Chúa Jêsus phán rằng: Hỡi người đờn bà, hãy tin ta, giờ đến, khi các ngươi thờ lạy Cha, chẳng tại trên hòn núi nầy, cũng chẳng tại thành Giê-ru-sa-lem... Nhưng giờ hầu đến, và đã đến rồi, khi những kẻ thờ phượng thật lấy tâm thần và lẽ thật mà thờ phượng Cha: ấy đó là những kẻ thờ phượng mà Cha ưa thích vậy." (Giăng 4:21-23) Câu Kinh Thánh này cho chúng ta thấy rằng trong thời Tân Ước sự thờ phượng Đức Chúa Trời không bị giới hạn tại một địa điểm, một tòa nhà bằng vật chất mà tại nơi tâm thần, tấm lòng. 1Côrinhtô 6:19 cho chúng ta biết "thân thể mình là đền thờ của Đức Thánh Linh đang ngự trong anh em". Rôma 12:1 chỉ cho chúng ta sự thờ phượng đẹp lòng Chúa "Vậy, hỡi anh em, tôi lấy sự thương xót của Đức Chúa Trời khuyên anh em dâng thân thể mình làm của lễ sống và thánh, đẹp lòng Đức Chúa Trời, ấy là sự thờ phượng phải lẽ của anh em."

Các câu Kinh Thánh trên cho chúng ta sự bảo đảm rằng chúng ta có thể ở bên Chúa, thờ phượng Chúa trong từng phút giây của đời sống chúng ta từ khi chúng ta trở nên con cái Chúa và có Thánh Linh trong lòng mình vì chính chúng ta là đền thờ cho Chúa. Thế thì chúng ta nên cởi bỏ quan niệm rằng chúng ta đang "làm cho Chúa" chỉ khi nào chúng ta có mặt tại nhà thờ hoặc tham gia các hoạt động nào đó của hội thánh. Chúng ta thờ phượng Chúa khi chúng ta đến nhà thờ, hầu việc Chúa tại hội thánh và chúng ta cũng thờ phượng Chúa và hầu việc Chúa trong từng phút giây trong cuộc sống đời thường của chúng ta nữa. Thế thì làm thế nào việc này có thể xảy ra được?

1Côrinhtô 7:17-24 trình bày rất chi tiết về vấn đề một con cái Chúa cứ bình an trong vị trí của mình khi trở nên con cái Chúa và bước đi trong Chúa trong vị trí của mình. Tại đây chúng tôi chỉ xin trích lượt một phần: "Rốt lại, ai nấy phải ăn ở theo ơn Chúa đã ban cho mình, và theo như Đức Chúa Trời đã gọi. Ấy đó là điều tôi dạy trong hết thảy các Hội thánh... Ai nấy khi được gọi ở đấng bậc nào, thì phải cứ theo đấng bậc ấy. Ngươi đương làm tôi mọi mà được gọi chăng? Chớ lấy làm lo; song nếu ngươi có thể được tự do, thì hãy nhơn dịp đó là hơn... Hỡi anh em, ai nấy khi được gọi ở đấng bậc nào, thì phải cứ ở theo đấng bậc ấy trước mặt Đức Chúa Trời." Côlôse 3:18-4:1 cũng cho chúng ta sự dạy dỗ để "sống cho Chúa" trong chính vị trí hiện tại của chúng ta, tại đây chúng tôi cũng chỉ xin trích một phần, bạn có thể tự tham khảo thêm "Hỡi kẻ làm tôi tớ, trong mọi sự phải vâng phục kẻ làm chủ mình về phần xác, không những hầu việc trước mắt họ, như mình tìm cách cho đẹp lòng người ta, nhưng vì kính sợ Chúa, hãy lấy lòng thật thà mà hầu việc. Hễ làm việc gì, hãy hết lòng mà làm, như làm cho Chúa, chớ không phải làm cho người ta". 1Côrinhtô 10:31 "Vậy, anh em hoặc ăn, hoặc uống, hay là làm sự chi khác, hãy vì sự vinh hiển Đức Chúa Trời mà làm."

Chúng tôi tin rằng đó là điều bạn có thể làm trong hoàn cảnh hiện tại của mình để "làm cho Chúa". Bạn có thể "làm cho Chúa" trong chính cách sống vâng phục Chúa của mình tại nhà riêng, tại trường học, tại nơi làm việc của bạn sau này. Chúng tôi cho rằng thật sự sống theo đúng lời dạy của Chúa tại môi trường sống của mình lắm lúc còn khó hơn là việc để thời gian đến nhà thờ tham gia các hoạt động tại hội thánh. Bạn hãy thử suy nghĩ xem, trong vị trí là sinh viên của bạn, nếu có những môn học mà mọi người đều quay cóp khi thi cử và đạt được kết quả tốt mà bạn quyết tâm học hành ngay thật thì có khó không? Khi ra trường đi làm, nếu bạn quyết tâm không làm gian làm dối trong nơi làm việc của mình trong khi những người khác "khôn ngoan một chút" theo kiểu thế gian để thành đạt thì bạn thấy có khó làm theo Lời Chúa không? Thế nhưng ấy chính là cách bạn "dâng thân thể mình làm của lễ sống và thánh" cho Đức Chúa Trời và là cách thờ phượng mà Ngài đẹp lòng.

Với những điều chúng tôi trình bày ở trên, chúng tôi không có ý loại trừ khả năng bạn được một sự thúc giục đặc biệt trong lòng muốn làm công việc Chúa trọn thời gian giống như nhiều người không đi làm những công tác nghề nghiệp bình thường mà dành trọn thời gian cho sự chia sẻ Lời Chúa, cho công tác tâm linh... Nếu Chúa thật đang đặt để ao ước đó trong lòng bạn mà trong hiện tại bạn còn chưa thấy một cánh cửa nào mở ra cho bạn thực hiện điều đó thì bạn hãy cứ yên tâm mà cầu nguyện. Nếu Chúa muốn dẫn dắt bạn vào sự hầu việc Chúa trọn thời gian thì Ngài sẽ dẫn dắt bạn trong những bước kế tiếp. Có thể trong hiện tại Ngài đang cho bạn trang bị, chuẩn bị... để trong thời điểm của Ngài, Ngài có thể dẫn dắt bạn theo kế hoạch mà Ngài dự định cho bạn. Chúng ta nhìn lại các câu chuyện Kinh Thánh về những nhân vật Giôsép (Cựu Ước) , Đavít, Môise... nếu Chúa kêu gọi họ vào chức vụ nào đó thì chính Ngài cũng mở đường cho họ bước vào chớ không phải tự họ tìm cách mà được.

Ước mong câu trả lời của chúng tôi góp phần giải tỏa ưu tư của bạn và giúp cho bạn an tâm trong đời sống theo Chúa của bạn.

Thánh Kinh | Bài Học Kinh Thánh | Đời Sống & Đức Tin | Tìm Hiểu Tin Lành

Tin Lành nầy về nước Đức Chúa Trời sẽ được giảng ra khắp đất, để làm chứng cho muôn dân. Bấy giờ sự cuối cùng sẽ đến. (Mathiơ 24:14)