Trang Bìa > Đời Sống & Đức Tin > Bạn Đọc Hỏi Đáp > Vai trò của bà Mari trong niềm tin Cơ Đốc (2)  


Câu hỏi:
Người Công Giáo tôn sùng bà Mari là nữ vương trời đất, mẹ của Chúa Trời còn người Tin Lành không tin, như vậy thì có nghịch cách thờ phượng không? Việc bà hiện ra tại Medjugorje được các nhà khoa học và thần học Công Giáo khảo cứu và tuyên bố là có thật, có nhiều người được chữa lành về phần hồn và phần xác. Tin như vậy có vội vàng quá không?

Trả lời:
Cảm ơn bạn đã một lần nữa liên lạc với chúng tôi. Chúng tôi đã xem thư bạn và hiểu được ý bạn muốn hỏi. Những thông tin như bạn trình bày cho chúng tôi chúng tôi cũng nghe nhiều khắp đó đây, không chỉ với bà Mari, mà tất cả các tôn giáo khác không thờ phượng Chúa cũng có những câu chuyện kỳ lạ, thần bí của mình. Vấn đề ở đây không phải là xác định những điều đó có thật xảy ra hay không: cũng có thể nó thật đã xảy ra mà cũng có thể đó chỉ là chuyện đồn đãi. Tuy nhiên, vấn đề quan trọng là chúng ta xác định niềm tin của mình: Chúng ta có thật sự muốn tin vào Đức Chúa Trời của Kinh Thánh hay không? Nếu có, chúng ta có muốn tin vào Kinh Thánh không? Nếu tin Kinh Thánh, chúng ta hãy dùng chỉ một mình Kinh Thánh làm khuôn thước cho niềm tin của chúng ta. Kinh Thánh có dạy chúng ta hãy thờ phượng bà Mari không? Kinh Thánh có dạy chúng ta là bà Mari có thẩm quyền như Đức Chúa Trời không? Kinh Thánh có bảo chúng ta rằng bà Mari là mẹ của Đức Chúa Trời không? Chúng ta không tìm thấy sự dạy dỗ đó trong Kinh Thánh. Thế thì điều gì người khác thuật lại, dù là kỳ lạ siêu nhiên và thật sự đã xảy ra như người ta kể đó vẫn không làm thay đổi đức tin của chúng ta. Còn nếu chúng ta đã đi theo những phép lạ thì chúng ta có thể đi theo bất kỳ tôn giáo nào vì ma quỷ cũng có thể ban những phù phép cho các tôn giáo đó để dẫn dắt người ta vào những niềm tin sai trật. Chúng ta nhớ câu chuyện mười tai vạ trong xứ Aicập trong sách Xuất Êdíptô Ký, khi Môise bởi quyền năng Đức Chúa Trời làm những phép lạ thì những thuật sĩ của Pharaôn cũng nhờ phù chú mình làm được một số phép lạ tương tự. Vì thế, phép lạ không phải là cơ sở kiểm chứng chân lý. Không phải cứ điều gì có phép lạ là đáng tin cậy cả. Chúng tôi xin nhắc lại điều Kinh Thánh đã báo trước cho chúng ta về ngày cuối cùng để làm bằng chứng cho những điều chúng tôi trình bày ở trên. Mathiơ 24:24: "Vì nhiều christ giả và tiên tri giả sẽ dấy lên, làm những dấu lớn, phép lạ, nếu có thể được thì họ cũng đến dỗ dành chính những người được chọn." Trong 1Giăng 4:1, "Hỡi kẻ rất yêu dấu, chớ tin cậy mọi thần, nhưng hãy thử cho biết các thần có phải đến bởi Đức Chúa Trời chăng; vì có nhiều tiên tri giả đã hiện ra trong thiên hạ". Trên thế giới ngày nay xoay qua hướng nào chúng ta cũng thấy thật giả lẫn lộn, điều nầy xảy ra rất thường trong các tôn giáo, giáo hội, giáo phái. Chúng ta nên mừng và cảm tạ Chúa vì Ngài ban cho chúng ta quyển Kinh Thánh như một chiếc neo cho linh hồn để chúng ta có thể bám vào hầu có thể sống những ngày còn lại trên đất nầy trong khi chờ đợi ngày Chúa trở lại.

Thánh Kinh | Bài Học Kinh Thánh | Đời Sống & Đức Tin | Tìm Hiểu Tin Lành

Tin Lành nầy về nước Đức Chúa Trời sẽ được giảng ra khắp đất, để làm chứng cho muôn dân. Bấy giờ sự cuối cùng sẽ đến. (Mathiơ 24:14)