Trang Bìa > Thánh Kinh > Kinh Thánh Cựu Ước > Nhã-ca > Nhã-ca 1  


Nhã-ca 1
1 Nhã ca trong các bài ca, mà Sa-lô-môn đã làm.
2 Nguyện người hôn tôi bằng cái hôn của miệng người.Vì ái tình chàng ngon hơn rượu.
3 Dầu chàng có mùi thơm tho;Danh chàng thơm như dầu đổ ra;Bởi cớ ấy các gái đồng trinh yêu mến chàng.
4 Hãy kéo tôi; chúng tôi sẽ chạy theo chàng.- Vua đã dẫn tôi vào phòng Ngài.- Chúng tôi sẽ vui mừng và khoái lạc nơi chàng;Chúng tôi sẽ nói đến ái tình chàng hơn rượu.Các gái đồng trinh yêu mến chàng cách chánh trực.
5 Hỡi các con gái Giê-ru-sa-lem, tôi đen, song xinh đẹp,Như các trại Kê-đa, như màn cháng của Sa-lô-môn.
6 Chớ dòm xem tôi, bởi vì tôi đen,Mặt trời đã giọi nám tôi.Các con trai của mẹ tôi giận tôi,Đã đặt tôi coi giữ vườn nho; Còn vườn nho riêng của tôi, tôi không coi giữ.
7 Hỡi người mà lòng tôi yêu mến, hãy tỏ cho tôi biếtChàng chăn bầy ở đâu,Ban trưa cho nó nằm nghỉ tại nơi nào;Vì cớ sao tôi phải như một người nữ che mặt.Ở bên bầy của các bạn chàng?
8 Hỡi người đẹp hơn hết trong các người nữ,Nếu ngươi chẳng biết, hãy ra theo dấu của bầy,Và chăn các dê con mình gần bên trại kẻ chăn chiên.
9 Hỡi bạn tình ta, ta sánh mình như ngựa cái của xe Pha-ra-ôn.
10 Đôi má mình đẹp với đồ trang sức;Cổ mình xinh với hột trân châu.
11 Chúng tôi sẽ làm cho mình chuyền vàng có vảy bạc.
12 Trong khi vua ngự bàn ăn,Cam tòng hương tôi xông mùi thơm nó ra.
13 Lương nhân tôi giống như bó hoa một dược cho tôi.Nằm ở giữa nương long tôi.
14 Lương nhân tôi giống như một chùm hoa phụng tiên cho tôiTrong vườn nho Ên-Ghê-đi.
15 Hỡi bạn tình ta, mình thanh lịch thay, mình thanh lịch thay!Con mắt mình như mắt của bồ câu
16 Hỡi lương nhân tôi, chàng là xinh tốt;Thật, hợp ý thay!Lại giường của chúng ta xanh xanh.
17 Rường nhà chúng ta bằng gỗ hương nam;Ván lá mái chúng ta bằng cây tòng.

Thánh Kinh | Bài Học Kinh Thánh | Đời Sống & Đức Tin | Tìm Hiểu Tin Lành

Tin Lành nầy về nước Đức Chúa Trời sẽ được giảng ra khắp đất, để làm chứng cho muôn dân. Bấy giờ sự cuối cùng sẽ đến. (Mathiơ 24:14)