Trang Bìa > Đời Sống & Đức Tin > Bạn Đọc Hỏi Đáp > Làm chứng cho người thân chưa tin Chúa  


Câu hỏi:
Chồng tôi là người không tin Thiên Chúa là Thượng Đế và không chịu đi nhà thờ. Anh nói vì Má anh ấy đạo Phật nên anh không muốn phản bội Má anh ấy. Vậy tôi khuyên sao để anh có đức tin như tôi?

Trả lời:
Cảm ơn bạn đã chia sẻ với chúng tôi một thắc mắc rất thực tế và là nan đề của nhiều tín đồ có người thân chưa tin Chúa.

Trước hết, chúng tôi rất cảm thông với nan đề của bạn về việc chồng bạn chưa sẵn lòng tiếp nhận Chúa. Theo như bạn trình bày trong thơ, vấn đề của chồng bạn bao gồm ba ý chính:
1) Anh không tin Chúa là Thượng Đế.
2) Anh không muốn đi nhà thờ.
3) Anh không muốn phản bội mẹ anh vì mẹ anh đạo Phật.

Bạn muốn tìm cách nào thuyết phục chồng bạn. Vậy chúng ta sẽ cùng "gỡ rối" từng vấn đề một nhé.

Về vấn đề thứ nhất là anh không tin Chúa là Thượng Đế. Vấn đề ở đây là chồng bạn chưa có đức tin nơi Chúa. Bạn ao ước chồng bạn cũng tin Chúa như bạn, đây là một ao ước rất tốt. Tuy nhiên, chúng tôi xin nói rằng việc chồng bạn tin Chúa không phải nhờ vào việc bạn "nói giỏi" "thuyết phục tài" mà là do sự tác động của Đức Thánh Linh trong lòng chồng bạn. Giăng 15:26 chép: "Khi nào Đấng Yên ủi sẽ đến là Đấng Ta sẽ bởi Cha sai xuống, tức là Thần Lẽ Thật ra từ Cha, ấy chính Ngài sẽ làm chứng về ta." (nghĩa là Đức Thánh Linh sẽ làm chứng về Chúa Giêxu). Giăng 3:5 chép: "Nếu một người chẳng nhờ nước và Thánh Linh mà sanh thì không được vào nước Đức Chúa Trời." (nghĩa là một người phải nhờ Đức Thánh Linh tác động trong lòng thì mới trở nên người mới, thuộc về Chúa). Còn nhiều câu Kinh Thánh khác nữa cho chúng ta thấy rằng việc một người tin Chúa là công việc của Chúa làm trong lòng người đó chớ không phải là nhờ vào tài thuyết giảng của bất kỳ ai. Nếu thế thì chúng ta không rao giảng, không làm chứng, không nói gì sao? Không phải thế! Rôma 10:14 nói "Nhưng họ chưa tin Ngài thì kêu cầu sao được? Chưa nghe nói về Ngài thì làm thể nào tin? Nếu chẳng ai rao giảng, thì nghe làm sao?" Nghĩa là trách nhiệm của chúng ta là phải nói cho người khác (hay trong trường hợp của bạn là chồng bạn) về Chúa hoặc mời gọi người đó đi nhà thờ để được nghe Lời Chúa. Tuy nhiên, chúng ta cần xác định một điều là việc người đó tin hay không không phải phụ thuộc vào tài hùng biện thuyết phục của chúng ta. Việc chúng ta có thể làm được và cần nên làm nhất là cầu nguyện luôn cho người đó, hầu cho trong thời điểm tốt đẹp của Chúa (bởi Chúa có thời điểm của Ngài), Chúa có thể cảm động lòng người đó tin Chúa. Bạn cần nên giao phó cho Chúa sự cứu rỗi của chồng bạn, tin rằng nếu Chúa muốn, thì một ngày nào đó chồng bạn sẽ trở lại cùng Chúa. 1Phierơ 5:7 chép: "Hãy trao mọi điều lo lắng mình cho Ngài vì Ngài hay săn sóc anh em." Gia đình chúng tôi đã từng cầu nguyện cho ông ngoại chúng tôi trong suốt hai mươi năm. Vì cả gia đình đều tin Chúa, và ông ngoại thì không tin, lại rất ác cảm với đạo Tin Lành. Bao nhiêu người thuyết phục vẫn không tin. Nhưng một ngày kia sau hai mươi năm gia đình tin Chúa, ông ngoại chúng tôi tự động một mình đi nhà thờ tìm hiểu và một mình bước lên tiếp nhận Chúa. Điều đó chẳng phải là phép lạ và công việc của Chúa sao? Vì lúc bấy giờ chẳng ai trong chúng tôi còn đủ kiên nhẫn và cam đảm để thuyết phục ông ngoại chúng tôi nữa nhưng Chúa đã làm cho ông tin Chúa!

Về phía bạn, nếu được, khi có cơ hội, bạn nên tâm sự với chồng về đức tin của bạn: rất đơn giản thôi, rằng tin Chúa Giêxu để được Chúa tha tội và được cứu là thế nào, tại sao bạn tin Chúa, bạn nhận được điều gì tốt đẹp trong đời sống bạn khi bạn có Chúa trong đời.. bạn có thể nói với chồng tất cả những điều đó. Và nếu được, bạn nên khích lệ chồng bạn tự tìm hiểu bằng cách đọc Kinh Thánh hoặc bạn có thể xin một số chứng đạo đơn ở hội thánh cho chồng bạn xem. Lời Kinh Thánh có quyền năng của Chúa để tác động vào lòng người đọc, thuyết phục họ tin Chúa hơn là lời nói của con người chúng ta. 1Phierơ 1:23 nói "Anh em đã được lại sanh, chẳng phải bởi giống hay hư nát, nhưng bởi giống chẳng hư nát, nhưng bởi giống chẳng hư nát, là bởi lời hằng sống và bền vững của Đức Chúa Trời." Rất có thể chồng bạn chưa muốn nghe bạn trong hiện tại, nhưng nếu bạn đã nói xong những điều cần nói thì bạn hãy trao điều đó cho Chúa và cầu nguyện cho chồng. Biết đâu một ngày nào đó anh ấy sẽ suy nghĩ nghiêm túc những gì bạn nói hôm nay.

Vấn đề thứ hai là chồng bạn không chịu đi nhà thờ. Chúng tôi nghĩ rằng điều này là tự nhiên thôi, nếu anh ấy không tin Chúa thì tự nhiên là không muốn đi nhà thờ. Bạn không thể ép buộc anh ấy. Tuy nhiên, nếu được bạn có thể khích lệ anh ấy đi nhà thờ với bạn, "đi cho biết" vậy thôi, hy vọng rằng khi đến nhà thờ, được nghe giảng lời Chúa, lời Chúa sẽ tác động vào lòng để anh ấy tin Chúa. Một lần nữa, đây cũng không phải là chỗ để bạn ép buộc thúc ép mà được. Bạn cần kiên nhẫn cầu nguyện và tìm cơ hội mời chồng cùng đi với mình. Chúng ta cũng nên hiểu rằng đi nhà thờ chưa hẳn là tin Chúa và được cứu. Nhiều người "nể vợ" "nể chồng" đi nhà thờ nhưng trong lòng không tin Chúa thì người đó cũng không tìm được điều phước hạnh gì cho đời sống mình và cuối cùng người đó cũng không được cứu.

Vấn đề thứ ba là chồng bạn không muốn phản bội mẹ mình. Chúng tôi nghĩ vấn đề chính ở đây là chồng bạn chưa tin Chúa nên không muốn "thay đổi tôn giáo" mà thôi. Nếu chồng bạn thật lòng tin Chúa, biết rằng mình có tội, mình cần được Chúa tha tội để được cứu rỗi linh hồn để đời này được pbước và đời sau được ở với Chúa nơi Thiên Đàng thoát cảnh hỏa ngục đời đời thì chắc chắn anh ấy sẽ thấy vấn đề "phản bội mẹ mình" không phải là quan trọng nữa. Bởi khi anh thấy thật lòng nhận ra nhu cầu của mình cần phải được cứu thì anh ấy sẽ thấy điều kia là không quan trọng gì. Mathiơ 16:26 nói "Người nào nếu được cả thiên hạ mà mất linh hồn mình, thì có ích gì? Vậy thì người lấy chi mà đổi linh hồn mình lại?" Mathiơ 10:37 Chúa Giêxu nói "Ai yêu cha mẹ hơn ta thì không đáng cho ta" Vấn đề ở đây không phải là lựa chọn giữa việc làm hài lòng mẹ và hay làm vui lòng những người ở nhà thờ. Vì nếu thế thì chồng bạn cũng có lý khi lựa chọn làm hài lòng mẹ mình. Tuy nhiên, sự lựa chọn ở đây là giữa việc làm hài lòng mẹ và việc mình được cứu linh hồn, giữa việc làm hài lòng mẹ và việc làm hòa lại với Chúa, Đấng tạo ra mình, Đấng sáng tạo cả vũ trụ này. Nếu đặt lại vấn đề cho đúng như vậy chắc bạn cũng thấy rõ điều gì là quan trọng hơn.

Hơn nữa, điều quan trọng hơn là vấn đề theo Chúa không phải là phản bội mẹ mình vì mẹ mình đạo Phật. Như bất kỳ người trưởng thành nào cũng biết rằng một người đã trưởng thành không thể nào làm mọi việc theo ý thích của cha mẹ cả, dù rằng điều đó không có nghĩa rằng người con đó là bất hiếu với cha mẹ mình bởi mỗi người có một sự chọn lựa riêng trong đời, không ai hoàn toàn giống ai. Mẹ anh có thể theo đạo Phật và anh ấy có thể tin Chúa mà vẫn hiếu thảo với mẹ mình. Kinh Thánh dạy nhiều lần là "Hãy hiếu kính cha mẹ" Một người tin Chúa thật lòng sẽ hết lòng hiếu thảo với cha mẹ không chỉ vì yêu kính cha mẹ mà còn vì trách nhiệm trước mặt Chúa nữa. Vả lại, nếu như Chúa làm việc trong lòng mẹ anh ấy, thì một ngày nào đó chính mẹ anh ấy cũng sẽ tin nhận Chúa như anh ấy vậy. Biết bao người sau khi được biết Chúa cảm thấy tiếc rằng mình đã chẳng biết Chúa sớm hơn. Nếu có cơ hội, bạn có thể nhẹ nhàng giải thích cho chồng sự khác nhau giữa sự lựa chọn niềm tin cho mình và vấn đề hiếu thảo với cha mẹ.

Nếu chúng ta xem việc tin Chúa như là việc "gia nhập" "theo đạo", giống như tham gia một hội đoàn nào thì chúng ta sẽ cảm thấy rằng không cần phải "theo đạo Tin Lành" làm gì để phải làm buồn lòng cha mẹ. Nhưng nếu chúng ta ý thức được rằng tin Chúa là vấn đề hệ trọng cho đời mình, cho đời này và cho đời sau, rằng đó là chuyện quan hệ nhất trên đời thì chúng ta sẽ không ngại tạm làm buồn lòng cha mẹ trong lúc nào đó để tin Chúa, để mình được cứu và để có thể cầu nguyện cho cha mẹ mình với hy vọng rằng một ngày nào đó chính cha mẹ mình cũng tin Chúa và được cứu như mình. Cũng như nếu bạn đã ăn một món ngon, bổ khỏe, bạn sẽ luôn muốn ăn nữa và muốn cho người mình thương yêu cùng ăn với mình để được bổ khỏe như mình. Lẽ nào mình lại không muốn ăn để rồi cũng không giới thiệu cho người thân mình được ăn nữa.

Chúng tôi rất hiểu ưu tư của bạn vì đó cũng là ưu tư của nhiều tín hữu người Việt trong tạp quán và cách nghĩ quen thuộc của người Việt. Tuy nhiên, điều bạn có thể làm là tiếp tục cầu nguyện và sống đời sống tin kính làm gương tốt để chồng nhìn thấy đời sống theo Chúa của bạn là tốt đẹp và muốn noi theo bạn. Xin bạn đọc Kinh Thánh trong 1Côrinhtô 7:10-16. "Bởi vì, chồng không tin Chúa, nhơn vợ mình được nên thánh, vợ không tin Chúa, nhơn chồng mình tin Chúa được nên thánh ...hỡi kẻ làm vợ kia, biết đâu ngươi sẽ cứu được chồng mình?Hỡi kẽ làm chồng kia, biết đâu ngươi sẽ cứu được vợ mình?" (Xin bạn đọc thêm cả đoạn nêu trên để hiểu rõ hơn) Đây là đoạn Kinh Thánh nói rõ về đời sống của người vợ (hoặc chồng) với người bạn đời chưa tin Chúa. Xin bạn đọc và cầu nguyện xin Chúa thêm sức cho bạn để sống đời sống tin kính, hầu qua đó Chúa làm việc cho chồng bạn được cứu.

Thánh Kinh | Bài Học Kinh Thánh | Đời Sống & Đức Tin | Tìm Hiểu Tin Lành

Tin Lành nầy về nước Đức Chúa Trời sẽ được giảng ra khắp đất, để làm chứng cho muôn dân. Bấy giờ sự cuối cùng sẽ đến. (Mathiơ 24:14)