Trang Bìa > Đời Sống & Đức Tin > Bạn Đọc Hỏi Đáp > Chúng ta cần giữ các luật trong Cựu Ước về việc ăn thú vật không sạch không?  


Câu hỏi:
Theo quan điểm của quý vị rằng chúng ta phải tuân giữ cả Kinh Thánh Cựu Ước và Tân Ước nếu như những điều nào đó ở Tân Ước không có sự sửa đổi so với Cựu Ước. Vậy các luật về việc không ăn thịt heo và động vật không có vây thì sao?

Trả lời:
Trước khi trả lời câu hỏi này của bạn, chúng tôi xin khẳng định lại điều chúng tôi có trình bày về luật pháp Cựu Ước trong thời đại Tân Ước: chúng ta phải tuân giữ cả Kinh Thánh mà không bỏ Cựu Ước ngoại trừ những luật lệ về sự thờ phượng, đền thờ, dâng của lễ... có ý nghĩa tượng trưng làm hình bóng cho sự cứu rỗi trong Chúa Giêxu vì những điều đó được làm trọn trong Chúa Giêxu rồi nên chúng ta không cần phải giữ những nghi thức làm hình bóng đó nữa.

Về vấn đề bạn nêu lên liên quan đến việc ăn thịt heo và một số động vật khác, chúng tôi xin được trả lời như sau. Kinh Thánh trong Côlôse 2:16-17 cho chúng ta biết "Vì vậy, chớ có ai đoán xét anh em về của ăn uống, hoặc ngày lễ, hoặc ngày mặt trăng mới, hoặc ngày Sa-bát, ấy đều chỉ là bóng của các việc sẽ tới, còn hình thì ở trong Đấng Christ." Lẽ thật này được khẳng định lại nhiều lần trong Tân Ước "Ấy là một hình bóng chỉ về đời bây giờ, để tỏ rằng các lễ vật và hi sinh dâng đó, không có thể làm cho kẻ thờ phượng được vẹn lành về lương tâm. Đó chẳng qua là mạng lịnh của xác thịt, cũng như các kỳ ăn, uống rửa sạch, chỉ lập cho đến kỳ hoán cải vậy." (Hêbơrơ 9:9-10).

Thế thì, những luật lệ về thú vật sạch và không sạch mang ý nghĩa gì? Nếu xem khải tượng của Phierơ ghi chép trong Công Vụ 10:9-15, chúng ta thấy rằng tại đây Phierơ từ chối không ăn những thú vật không sạch, nhưng Chúa bảo ông rằng "Phàm vật chi Đức Chúa Trời đã làm cho sạch, thì chớ cầm bằng dơ dáy." (Công vụ 10:15). Liền sau đó, ông được những người ngoại mời đến giảng đạo Chúa cho và ông đã giải thích ý nghĩa của khải tượng đó như sau "Người nói cùng chúng rằng: người Giu-đa vốn không được phép giao thông với người ngoại quốc hay là tới nhà họ; nhưng Đức Chúa Trời đã tỏ cho ta biết chẳng nên coi một người nào là ô uế hay chẳng sạch." (Công vụ 10:28) Rõ ràng những thú vật chẳng sạch là hình bóng cho dân ngoại, còn những thú vật sạch là hình bóng cho dân Y-sơ-ra-ên. Tuy nhiên trong thời Tân Ước, Đức Chúa Trời đã phá bỏ sự ngăn cách đó "Vì, ấy chính Ngài là sự hòa hiệp của chúng ta; Ngài đã hiệp cả hai làm một, phá đổ bức thường ngăn cách" (Êphêsô 2:14) và dân ngoại cũng được dự phần trong sự cứu rỗi. Vì vậy luật pháp về việc cấm ăn các thú vật chẳng sạch cũng không còn hiệu quả nữa.

Ngược lại, Kinh Thánh nhiều lần khẳng định mọi vật Đức Chúa Trời tạo ra đều tốt đẹp và nếu ai tự đặt ra những luật lệ để cấm đoán người ta là giáo sư giả (1Timôthê 4:1-5) Chúng ta cũng có thể tham khảo thêm một vài phần Kinh Thánh khác như Mác 7:14-19, Rôma 14:17, 1Côrinhtô 8:8 để thấy rõ vấn đề.

Trên cơ sở của câu Kinh Thánh trên, chúng ta biết rằng chúng ta không còn buộc phải tuân thủ những luật lệ về thức ăn ở Cựu Ước nữa.

Thánh Kinh | Bài Học Kinh Thánh | Đời Sống & Đức Tin | Tìm Hiểu Tin Lành

Tin Lành nầy về nước Đức Chúa Trời sẽ được giảng ra khắp đất, để làm chứng cho muôn dân. Bấy giờ sự cuối cùng sẽ đến. (Mathiơ 24:14)