Trang Bìa > Bài Học Kinh Thánh > Dành Cho Thiếu Nhi > 2Các Vua > 106. Ê-li-sê Gọi Đứa Bé Trai Sống Lại - (2Các Vua 4:18-36)  


106. ÊLISÊ GỌI ĐỨA BÉ TRAI SỐNG LẠI

(2Các Vua 4:18-36)


Câu Gốc:

"Ê-li-sê vào trong phòng, đóng cửa lại, có đứa trẻ và mình ở trong, rồi cầu nguyện cùng Đức Giê-hô-va." (2Các Vua 4:33)


Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai):

1. "Xảy ra khi đứa trẻ lớn lên, một ngày kia nó đi đến cha nó nơi những người gặt lúa, mà nói rằng: Đầu tôi đau! Đầu tôi đau! Người cha biểu kẻ tôi tớ đem nó về cho mẹ nó." (2Các Vua 4:18-19)

    Đúng hay Sai?

2. "Người tôi tớ đem nó về, giao cho mẹ nó; đứa trẻ ngồi trên đầu gối của mẹ cho đến trưa, rồi chết." (2Các Vua 4:20)

    Đúng hay Sai?


Khoanh tròn những chữ đúng:

3. "Nàng bèn đi lên để nó nằm (dưới chân/ trên giường) người của Đức Chúa Trời, rồi đi ra, đóng cửa lại." (2Các Vua 4:21)

4. "Vậy, nàng đi đến cùng người của Đức Chúa Trời tại trên núi (Nêbô/ Cạt-mên)." (2Các Vua 4:25)

5. "Khi nàng đến gần người của Đức Chúa Trời, tại trên núi, thì ôm lấy chân người. Ghê-ha-xi đến gần đặng xô nàng ra, nhưng người của Đức Chúa Trời nói cùng người rằng: Hãy để mặc nàng; linh hồn nàng đắng cay; Đức Giê-hô-va có (giấu/ cất khỏi) ta điều đó, không tỏ cho ta hay." (2Các Vua 4:27)


Điền vào chỗ trống:

6. "Người đàn bà ấy bèn nói rằng: Tôi há có cầu chúa một đứa __________ ________ sao? Tôi há chẳng có nói với chúa rằng: Xin chớ dối tôi?" (2Các Vua 4:28)


Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai):

7. "Khi Ê-li-sê vào nhà, thấy đứa trẻ đã chết, nằm sải trên giường." (2Các Vua 4:32)

    Đúng hay Sai?

8. "Người nằm ấp trên mình nó, xác đứa trẻ bèn ấm lại." (2Các Vua 4:34)

    Đúng hay Sai?


Khoanh tròn những chữ đúng:

9. "Ê-li-sê trở xuống, đi qua đi lại trong phòng; đoạn, leo lên giường, nằm ấp trên mình đứa trẻ nữa. Rốt lại, nó (nháy mắt/ nhảy mũi) bảy lần, và mở mắt ra." (2Các Vua 4:35)


TRANH TÔ MÀU*:


*Nếu chỉ muốn in hình, xin bấm vào đây hoặc vào hình.

Thánh Kinh | Bài Học Kinh Thánh | Đời Sống & Đức Tin | Tìm Hiểu Tin Lành

Tin Lành nầy về nước Đức Chúa Trời sẽ được giảng ra khắp đất, để làm chứng cho muôn dân. Bấy giờ sự cuối cùng sẽ đến. (Mathiơ 24:14)