Trang Bìa > Đời Sống & Đức Tin > Bạn Đọc Hỏi Đáp > Có bao giờ có trường hợp lợi dụng danh Chúa để cầu lợi cho bản thân chưa?  


Câu hỏi:
Có bao giờ có trường hợp lợi dụng danh Chúa để cầu lợi cho bản thân chưa?

Trả lời:
Cảm ơn bạn đã gởi đến cho chúng tôi một thắc mắc rất thực tế. Câu hỏi của bạn là có trường hợp nào lợi dụng danh Chúa để cầu lợi cho bản thân chưa? Chúng tôi xin trả lời là có. Việc đó đã xảy ra ngày xưa và vẫn còn xảy ra ngày nay nữa. Chính Kinh Thánh cũng ghi lại cho chúng ta những trường hợp đó đã từng xảy ra. Có lẽ không có sự lợi dụng nào phủ phàng cho bằng trường hợp mà Chúa Giêxu đã đối diện trong những ngày Ngài lưu lại trên thế gian này. Nếu bạn đọc trong Mathiơ 26 về câu chuyện Chúa Giêxu chịu chết, bạn sẽ thấy câu chuyện về Giuđa, một trong mười hai sứ đồ thân tín của Chúa Giêxu đã vì cái lợi của ba mươi miếng bạc mà lập mưu nộp Chúa cho người ta giết. Dù rằng mọi điều này cũng nằm trong chương trình sắp đặt của Chúa để thực hiện chương trình chết hy sinh chuộc tội của Chúa chớ chẳng phải là một chuyện rủi ro, nhưng về phương diện của Giuđa, Giuđa vẫn để lại cho chúng ta một gương đáng buồn về sự lợi dụng tình nghĩa môn đệ để cầu lợi cho bản thân. Câu chuyện này cũng được lập lại ở Mác 14, Luca 22 nữa. Ngoài ra, trong thời hội thánh mới được thành lập cũng đã xuất hiện những người lợi dụng như thế. Rôma 16:17-18 ghi lại lời Đức Chúa Trời qua sứ đồ Phaolô khi ông khuyên hội thánh trước hiện tượng lợi dụng này "Hỡi anh em, tôi khuyên anh em coi chừng những kẻ gây nên bè đảng và làm gương xấu, nghịch cùng sự dạy dỗ mà anh em đã nhận. Phải tránh xa họ đi, vì những kẻ đó chẳng hầu việc Đấng Christ, Chúa chúng ta, song hầu việc cái bụng họ, và lấy những lời ngọt ngào dua nịnh dỗ dành lòng kẻ thật thà." Ngày nay cũng vậy, chúng ta thấy nhan nhãn khắp nơi trên thế giới nầy nhiều người, nhiều tổ chức dùng danh Chúa để mưu cầu lợi riêng cho họ. Chúng ta cũng không cần phải sờn lòng khi nhìn thấy những người lợi dụng danh Chúa, lợi dụng chức vụ trong giáo hội để làm công việc đó vì chúng ta chỉ nhìn xem Chúa chớ không nhìn vào ai khác. Điều quan trọng là chúng ta nên xét lấy mình và xin Chúa gìn giữ chúng ta khỏi vấp phạm trong điều đáng buồn đó.

Thánh Kinh | Bài Học Kinh Thánh | Đời Sống & Đức Tin | Tìm Hiểu Tin Lành

Tin Lành nầy về nước Đức Chúa Trời sẽ được giảng ra khắp đất, để làm chứng cho muôn dân. Bấy giờ sự cuối cùng sẽ đến. (Mathiơ 24:14)